Časopis “Road bike”

časopis

I dalje u 2013. godini će članovima biti na raspolaganju njemačko izdanje revije “Road Bike”.

Godišnja pretplata sa dostavom iznosi 68,50 eura.